• לקוח:
  • אדריכל: רכטר אדריכלים
  • מנהל הפרוייקט: ניצן ענבר
חיפויי טופאקוסטיק של הקירות והתקרות בגמר פורניר ומלמין כולל אלמנטים אקוסטיים בנגרות.

גלריה