• לקוח: האוניברסיטה העיברית בירושלים.
  • אדריכל: ויוי אסטרינסקי.
  • מנהל הפרוייקט: י.נ. שני ניהול פרויקטים
שיפוץ הספריה והכשרתה לצרכי הפקולטה החדשים. הפרויקט משלב ישן וחדש, אלמנטים דקורטיביים מיוחדים שנבנו בבנין המקורי שופצו ושודרגו ואלמנטים חדשים שהוכנסו במטרה לשקף את צורת הלימוד החדשנית בספריות הממוחשבות. חלל הפרויקט מחולק לחדרים בעזרת מחיצות רצפה תקרה של חהרת HOYEZ. ומעל מתנוססת תקרה גלית של טופאקוסטיק בגמר פורניר.

גלריה